Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

VOV4.Jarai-Kiăng djru hrom bruă pơgang klin Covid 19 hăng pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ mơnuih ƀôn sang, tom brơi, lơ 12/5, kông an phường Khánh Xuân, plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, Dak Lak pơphun hyu ƀơk 10 rơbâo blah akhăn gôm ƀô̆ ia jrao, 250 gêt čai ia rao tơngan rơgoh kman hăng hơdôm rơtuh boh gêt ia mơñum brơi kơ mơnuih ƀôn sang nao rai ƀơi jơlan glông.

 

Hrom hăng ƀơk akhăn gôm ƀô̆, ia rao tơngan rogoh kman hăng ia mơñum, tơhan kông an ăt pơtô brơi kơ ană plơi hơdră truă akhăn gôm ƀô̆ djơ̆, pơtă pơtăn mơnuih ƀôn sang khom rao tơngan re se hăng ia čơƀu ƀâo, ia rao tơngan gah ia jrao, pơtô mơnuih ƀôn sang pơđing hmư̆ tơlơi pơhing klin kheng amăng brô̆, amăng tivi pôr, ngă tui djơ̆ 5 mơta tơlơi pơtă pơtăn mơ̆ng Ding jum ia jrao.

Ƀơi tơring čar Dak Lak, truh ră anai, hơmâo dua čô mơnuih ƀă klin Covid 19, lêng ƀơi plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt. Bruă pơhlôm pơgang klin glăk pơphun ngă tui khut khăt djơ̆ hơdră.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương