Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai-Tui hăng anom bruă mă jia tơring čar Dak Lak, mah bơbeč djơ̆ mơ̆ng klin Covid 19 hai samơ̆ mơ̆ng akŏ thun truh ră anai bruă ngă tui rơnoh pơhrui jia mơ̆ng djop sang bruă sĭ mơdrô, sang anŏ mơnuih ƀôn sang duh jia lu rơgao rơnoh pơkă 62% tui hăng rơnoh mơ̆ng Gơnong dlông jao, dưm dưm hăng 122% pơkă hăng thun 2021.

Amăng anun, lu mơta rơnoh prăk mă jia đĭ wơ̆t gah rơngiao sang bruă sĭ mơdrô kơnuk kơna wai lăng; duh jia prăk pơhrui rĭm čô hăng sang bruă hơmâo kơmlai lu lĕ 86%, prăk apah duh jia ngă hră pơar hlâo 42%, prăk apah bruă pơkŏn 6,5%; prăk apah mă dram gơnam kông ngăn 8,4%; prăk apah yua lŏn 15%. Ơi Buì Văn Chuẩn, Khua anom bruă duh jia tơring čar Dak Lak brơi thâo: Prăk pơhrui jia lu yua kơ anom bruă bơwih ƀong huă rŭ glăi tơdơi kơ klin Covid 19. Hrom hăng anun, anom bruă mă jia kơtưn amăng bruă pel ĕp sem lăng pơgăn bruă mă jia ƀu truh kih.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương