Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Hrơi anai, lơ 28/7, dong mơng 6 mông tlam truh 3 mông mơguah hrơi tơdơi, mơnuih ƀon sang amăng tơring čar Bình Dương ƀu dưi tơbiă hyu gah rơngiao pioh pơgang klin, kơnong brơi ƀing ba nao pơjrao ruă kraih, hơmâo bruă ječ, ƀudah pơkiăo nao djru pơgang klin Covid-19. Anai lĕ tơlơi git gai mơng tơring čar Bình Dương amăng hrơi blan klin Covid-19 glăk ngă tơnap tap. Ră anai, Bình Dương lĕ sa amăng hơdôm tơring čar, ƀôn prong hơmâo mrô mơnuih ƀă klin Covid-19 lu hloh hăng rơbêh 8.900 čô, amăng anun hơmâo lu mơnuih ƀă yua kơ lar hyu amăng mơnuih mơnam. Tơring čar glăk ngă tui hơdră pơčlah mơnuih mơnam tui tơlơi črâo trun mrô 16 mơng Khua dêh čar. Samơ̆, mơng hơduah ĕp mơng grup hyu mă bruă mơng gơnong glông hăng Ding jum ia jrao, mơnuih ƀon sang amăng tơring čar Bình Dương ăt dŏ pơtah tai amăng bruă pơgang klin hăng mơnuih tơbiă hyu gah rơngai dŏ lu, biă mă ñu lĕ ƀơi hơdôm tơring glông, plơi prong. Kiăng kơ plai ƀiă mrô mơnuih ƀă klin tơring čar hơmâo akŏ pơjing lu anih wai lăng rơdêh đuăi nao rai; laih dong pel ĕp, phak ƀing mơnuih ngă soh tơlơi črâo trun mrô 16.

Siu Đoan: Poblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương