Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai-Amăng blan 6 anai, 3 boh sang bruă prăk kah hăng SeaBank, MSB hăng SHB ƀuăn brơi kơ anom bruă rơdêh por Việt Nam jing Vietnam Airlines čan abih tih rơnoh prăk 4000 klai prăk. Tui hăng tơlơi lăi pơthâo mơ̆ng Ding jum Akŏ bruă hăng Tuh pơ alin, klin covid 19 ngă kơ anom bruă rơdêh por bơbeč yua kơtang biă mă, djop rơdêh por ƀiă abih prăk laih, tăp năng anom bruă rơdêh por Việt Nam ƀiă tra pơdơi bruă yua ƀu hơmâo prăk apah mă bruă.

Vietnam Airlines lup rơbêh 4 rơbâo 800 klai prăk amăng 3 blan tal sa thun hăng lup lu dơ̆ng amăng 6 blan thun anai truh 10 rơbâo klai prăk. Ră anai, anom bruă rơdêh por anai, hơmâo hnưh khom tla truh 6 rơbâo 240 klai prăk laih anun hlăk amăng hrơi blan tơnap tap hloh. Ră anai, Vietnam Airlines hrom hăng 3 boh sang bruă prăk brơi čan hơmâo bơkơtuai kĭ pơkôl čan prăk, tơdah ƀu hơmâo tơlơi hơgĕt ôh bơblih lĕ amăng blan 6 hăng akŏ blan 7, djop sang bruă prăk anun amra brơi čan 4000 klai prăk kơ anom bruă rơdêh por Vietnam Airlines.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương