Hing ang amăng hrơi: 26/5/2022

VOV4.Jarai - Khua ding jum ling tơhan dêh čar Anglê Ben Wallace tom brơi (25/5) iâu pơthưr Nga tañ brơi ba sĭ tơpung pơdai kơtor (ngũ cốc) glăk dŏ glăi amăng hơdôm anih pioh pơdai kơtor ƀơi Ukraine đah mơng plai ƀiă hơmâo tơlơi rung răng kơƀah asơi huă añăm ƀong ƀơi rŏng lŏn tơnah. Pơhiăp hăng ƀing hyu mă tơlơi pơhing phrâo, Khua git gai ling tơhan Anglê kiăng Nga tañ hơmâo hơdră ngă bruă djơ̆ lăp, huăi ngă rung răng gơnam ƀong huă braih apiăng ƀơi rŏng lŏn tơnah. Ñu ăt hơngah lui mơn tơlơi kiăng mơng Nga lĕ lui hĭ hơdră bơtơhmal đah mơng thâo ba hyu gơnam ƀong huă, ñu lăi tơlơi rơkâo anun ƀu djơ̆ ôh, laih anun kiăng hơmâo lu mông bơkơtuai hăng pơsit kah mơng dưi. ơi Ben Wallace ăt kiăng hơdôm boh dêh čar amăng kual kah hăng Thổ Nhĩ Kỳ djru tui tlôn bruă ba hyu pơdai kơtor mơng Ukraine kiăng rơnuk rơnua.

Siu H’ Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương