Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

 

VOV4.Jarai - Tui hăng Gơnong bruă ia jrao tơring čar Dăk Nông, ƀing dŏ giăm hăng 2  čô mơnuih ƀă kman Covid-19 ƀơi ƀon prong Hồ Chí Minh huăi ƀuh kman Sars-CoV-2 amăng tal 1 pơčrang kman. Hlâo kơ anun, tơdơi kơ hmư̆ hing dua čô mơnuih ruă mrô 13.498 hăng 13.499 mơng ƀon prong Hồ Chí Minh nao pơ tơring čar Kon Tum, găn nao tơring čar Dăk Nông ƀă kman Covid-19, dŏ jê̆ giăm hăng dua čô mơnuih mă bruă ƀơi anih mă prăk rơdêh nao rai ƀơi Dăk Nông. Anom bruă ia jrao Dăk Nông ječ ameč hyu ĕp kru 10 čô dŏ jê̆ giăm, mă ia khak, ia adung pơčrang lăng laih anun brơi dŏ pơčlah ha anih. Tui hăng tơlơi pơčrang kman  Realtime-PCR, 10 čô dŏ giăm hăng pô ruă huăi ƀuh kman ôh amăng tal 1 pơčrang kman. Ră anai, ƀing anai ăt suaih pral mơn, ƀing ơi ia jrao glăk čih anăn ƀing F2 kiăng brơi pơčlah tui tơlơi pơtrun.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương