Chiếo: Rơteăng -  Ngế chiếo: A Ruôn – Y Brô - Thôn Kon Chêng, cheăm Măng Cành, tơring Kon Plông, kong pơlê Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định