Hơdruê hdroâng: M’nông

Ngế hơhdruê: H’Nir

Tơring Dak Glong, kong pơlê Dak Nông

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định