Hơdruê hdroâng : Rơteăng - Ngế hơdruê: Khu pú hên

Ƀơrô pơkuâ Kih thuât – VOV Tây Nguyên tăng rah xo Internet


 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định