Hơdruê hdroâng: Bơhnéa

Ngế hơdruê: Đinh Thị Jep

Xiêm rêi: Rơ’jíu – Um tơvi Gia Lai

{ơrô Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên rah xo

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định