Hơdruê hdroâng: K’ho – Ngế hơdruê: Kra\ Jan K’Je\


Tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định