Hơdruê hdroâng: M’nông

Ngế hơdruê: H’Lơi

Tơring Dak Glong, kong pơlê Dak Nông

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định