Hơdruê: Bơhnéa

Ngế hdruê: Tây Thị Thu Hà

Pơlê kân Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định