Hơdruê hdroâng: Bơhnéa

Prế hơdruê: Đinh Thị Hội - Đinh Thị Ngôn

Ƀơrô Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên tăng rah

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định