Hơdruê hdroâng: Bahnar

Ngế hơdruê: Phi Ưng - Ba Zan

Ƀơrô Kih thuât - VOV Tây Nguyên tăng rah

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định