Hơdruê hdroâng: K’ho – Ngế hơdruê: K’Chung

Tơring Lâm Hà, kong pơlê LâmĐồng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định