Sáng tác: Trần Kiết Tường

Biểu diễn: Trọng Tấn

Nguồn: VTV1

https://www.youtube.com/watch?v=y5597X_nwFc

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định