Tơdrá hdroâng: Jêh – Triêng

Khu ki hlŭm: Vâi krâ Jêh – Triêng

Pơlê Lục Nhày, Ngọc Hồi – Kon Tum

 

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định