Hơdruê hdroâng: Rơđế - Ngế hơdruê: Jâ Juel

Ngế ki hlŭm đing năm: Pôa H’Nap

Ƀơrô cheăng Kih thuâ̆t – VOV Tây Nguyên xo tung măng Internet

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định