Nhạc: Hoàng Mạnh Tòan  - Lời thơ: Trần Đình Nhân

Biểu diễn: H’Zina {yă

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định