Sáng tác: Đỗ Nhuận - Trình bày: Tốp ca - Khai thác VTV1

https://www.youtube.com/watch?v=juRrnSf7HKg

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định