Sáng tác: Hoàng Hà

Biểu diễn: Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm

Nguồn: Youtube

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định