Rơngê: Rơteăng - Ngế rơngê: A Luih - Pơlê Têa Rơsa, cheăm Đăk Trăm, tơring Đăk Tô, kong pơlê Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định