Hơdruê hdroâng: Jêh – Triêng

Ngế hơdruê: Blong Veh

Cheăm Đăk Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định