Nhạc: Trọng Đài – Thơ: Đoàn Thị Tảo

Biểu diễn: Mỹ Linh

Khai thác: Pops Music

https://coccoc.com/search?query=video+ch%E1%BB%8B+t%C3%B4i

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định