Hơdruê hdroâng: K’ho – Ngế hơdruê: K’Brem

Tơring Lâm Hà, kong pơlê Lâm Đồng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định