Sáng tác: Hoàng Vân

Trình bày: Lương Nguyệt Anh

Khai thác Youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=OtQd-wqSobQ

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định