Hơdruê hdroâng : M’nông

Ngế hơdruê:  Điểu Ronh

Cheăm Quảng Trực, tơring Tuy Đức, kong pơlê  Dak Nông

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định