Tăng ngăn hâi: 27/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 26/7, a hneăng hôp má môi Kuô̆k hô̆i hneăng má XV, ƀă châ 100% mâu kăn teăng mâ têk kŏng môi tuăn, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí hneăng má XIII, kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV to pro Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa Kŏng hoa xah hô̆i chuh ngiah Việt Nam hneăng hơnăm 2021 – 2026. Klêi kơ’nâi tơbleăng tơdroăng têk kŏng môi tuăn, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pêi pro leh pơchuât mơ-éa tơkêa to pro kăn.

 

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơchuât mơ-éa tơkêa a ngiâ Kuô̆k hô̆i

 

Xông tơpui to pro kăn, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối mơnê Kuô̆k hô̆i hiăng loi tơngah rah xo pôa pro Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa; tá hiâm mơno mơnê pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng ƀă mâu kăn xiâm pơkuâ hneăng hdrối ‘na mâu tơdroăng veăng kum kân kĭn ăm Đảng, Kuăn pơlê ƀă Tơnêi têa.

Mơhé drêng lâi mơhé pá puât lơ tơ’lêi hlâu, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa đi đo rak ƀă mơnhông ivá ó rơdêi dêi Tơdroăng rŭm môi tuăn tâi tâng hdroâng mơngế, rơtế ƀă mâu tơdroăng ki kơnâ xông tơtêk dêi tơnêi têa, khôi túa lĕm tro ƀă khôi túa krih tơviah dêi hdroâng mơngế, xua tơdroăng mơnhông mơdêk ó rơdêi, tŭm têk ƀă krá tơniăn dêi tơnêi têa pin.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định