Tanh be\ ayong dăm ju\

Hơdruê hdroâng: Jarai

Ngế hơdruê: Rahlan H’Lăng

Tơring Chư Pưh, kong pơlê Gia Lai

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định