Sáng tác: Phạm Việt Long

Biểu diễn: Lan Anh và tập thể múa

Biên đạo: NSƯT Quỳnh Dương – Phương Linh

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BdbkpeAakQ4

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định