Hơdruê hdroâng: Jarai - Ngế hơdruê: H’Sura  - Ƀơrô Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên thâu hrik

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định