Hơdruê hdroâng: Jêh Triêng – Ngế hơdruê: Y Loan – A Muôn

Cheăm Đăk Dục, tơring Ngọc Hồi, kong  pơlê Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định