Kal trồ bon K’Long K’Lanh

Hơdruê hdroâng: Cil-K’ho

Ngế hơdruê: Khu hơdruê xoâng hdroâng kuăn ngo Lâm Đồng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định