Phát triển dân ca Hre

Thể hiện: Phi Ưng - Đinh Thị Hội

Phòng Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên khai thác Internet

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định