Hơdruê hdroâng: Rơđế

Prế hơdruê: Jâ  Thư - jâ  H’Ngông

Cheăm Drai Bhăng, tơring Čư̆ Kuiñ, kong pơlê  Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định