Tăng ngăn hâi: 24/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 23/4, a kơpong ôm hyô  Làng Nấm Đà Latj, Khu ngăn mơhno Tuá lê̆m tro Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô kong polwê Lâm Đồng hiăng tơkŭm po ‘mâi mơnhông tuá pro leh pơkŏng dêi kuăn ngo K’ho. Kố cho môi tung mâu tơdroăng po mơdĭng ki xiâm dêi Tơdroăng Pơtối- mơhnhôk tơmối troh ôm hyô pơla Lâm Đồng ƀă mâu cheăm tơring kong pơlê tung lâp tơnêi têa. Tơdroăng pơtối tơbâ mơdĭng pơkŏng túa kuăn ngo K’ho tơring Lạc Dương, khu tŏn chêng dêi hngei trung râ má pái hnê kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê  kong pơlê Lâm Đồng, kơpong ôm hyô Làng Nấm Đà Lạt  ƀă mâu khu tơrŭm cheăng, mâu ngế , mâu khu mơdró ôm hyô mâu kong pơlê mê cho : pơlê kong kân Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận ƀă  Nghệ An.

Tơbâ po leh mơdĭng pơkŏng dêi kuăn ngo K’ho

 

A kố, mâu tơdroăng pro mơdĭng pro leh  pơkŏng ong mế dêi mơngế K’ho hiăng châ pơtối tơbâ, tung mê ai tơdroăng pro leh mơdĭng ki kal cho hvât klêa í, châ mơnhên tối prêí kơdrâi kơnôú chiâng on veăng, châ tơniăn tơbleăng prôk lăm péa pâ rơpŏng hngêi. Mâu tơdroăng pro leh mơdĭng mê châ pro a kơmăng.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định