Kpă [u thâo wor

Hơdruê hdroâng: Jarai

Ngế hơdruê: Ksor H’Rin

Tơring Ia Pa, kong pơlê Gia Lai

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định