Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 14/5, pôa Moon Jae-in, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc kĭ pơkâ rah xo mâu kăn pêi cheăng tung chin phuh, pôk Ngế xiâm ngăn ‘na  Khoa hok ƀă Ngế xiâm ngăn ‘na tơnêi tíu. Kơxo hâi ki mê, pôa Kim Boo-kyum xuân hiăng xo pêi hnoăng cheăng pro Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Hàn Quốc. Tiô pơkâ dêi pôa Moon Jae-in, pôa Lim Hye-sook châ rah xo pêi hnoăng cheăng pro Ngế xiâm ngăn ‘na hoa hok, pôa Noh Hyeong-ouk châ rah xo pro Ngế xiâm ngăn ‘na tơnêi tíu.

Pôa Moon Jae-in loi tơngah khât, tơdroăng pơkâ ‘na rah xo mâu ngế pêi hnoăng cheăng xiâm tung chin phuh rôh kố cho tơdroăng ki xiâm kum pôa Moon Jae-in pơkuâ tro tơniăn hnoăng cheăng tung mâu khế mơ’nui dêi hneăng pro kăn.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định