Hơdruê hdroâng: Jarai -  Ngế hơdruê: Kpă Nhui -  Tơring Ia Pa, kong pơlê Gia Lai

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định