Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

 

Kong pơlê Kon Tum

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 33 - 35 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đô̆ C

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 32 - 34 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

Krê mâu tơring ối peăng mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tô:  Sap ing 35 - 37 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 23 – 25 đô̆ C

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 33 - 35 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đô̆ C

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 32 - 34 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 28 – 30 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 24 – 26 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 15 – 17 đô̆ C

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định