Hơdruê hdroâng: Rơteăng - Ngế hơdruê: Khu pú hên - Ƀơrô  Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên thâu hrik

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định