Hơdruê hdroâng: Jêh-Triêng

Khu hơdruê: Y Loan – Y Ple – Y Ngơn – Blong Veh

Cheăm Đăk Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định