Sáng tác: Mộng Lân

Biểu diễn: Tốp ca

Khai thác: NTV (Nghệ An TV)

https://www.youtube.com/watch?v=3uvm0Qt-Jhs

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định