Hơdruê hdroâng: Jêh Triêng – Khu hơdruê: Y Loan – Y Ple – Y Ngơn

Cheăm Đăk Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định