Sáng tác: Hoàng Hà - Biểu diễn: Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm -Nguồn: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=6KXKVhqQ2l4

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định