Hơdruê hdroâng: Rơđế

Prêí hơdruê: Jâ Ka ƀă Jâ Gua

Ƀuôn Trăp, pơlê kân  Ƀuôn Trăp, tơring Krông Ana, kong pơlê  Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định