Kuăn châi tamo râ

Hơdruê hdroâng: Jêh - Triêng

Khu hơdruê : Y Loan - Y Gió - Y Ngân - Y Với - A Ve - A Ngơi

Cheăm Đak Dục, tơring  Ngọc Hồi, kong pơlê  Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định