Tăng ngăn hâi: 21/7/2021

 

VOV4.Sêdang - Hơ’lêh chiâng pơreăng Delta dế pro pơreăng COVID-19 thăm rế chiâng râ ó a hên kong têa, xua mê, tơdroăng ki pơreăng xông tâ tú thăm rế ó. Xua pơreăng pơtối xông tâ tú hên tíu, khu kăn xiâm pơkuâ kong têa Singapore kô vêh pơkâ luât mơdât kuăn pơlê prôk lăm. Tiah mê, riân sap ing hâi lơ 22/7, tŭm tơdroăng ki cheăng pá gong ôh tá chiâng tơkŭm luâ 2 ngế. Mâu hngêi mơdró ôu kâ, tá pá gong ƀă tung hngêi, bu chiâng phep tê djâ vêh ngi hngêi.

A kong têa Siam, sap ing hâi lơ 20/7, kuăn pơlê a kơpong pơlê kong xiâm Bangkok ƀă 12 to kong pơlê ối tung kơpong ki kơdrâm mơngế prôk lăm athế pơtê pơtân tung plâ 14 hâi. Khu kăn xiâm pơkuâ kong têa Siam xuân hiăng pơkâ klĭng tâi tâng peá hngêi mơdró sap ing hâi lơ 20/7 ƀă ôh tá ăm prôk lăm a hên hơlâ troăng. Kuăn pơlê châ pơkâ thế ối a hngêi, bu ăm phep kuăn pơlê lăm khăm pơlât, pâk vaccine lơ pêi cheăng. Tung pơla mê, a Hàn Quốc, pơreăng Delta xuân ối tâ tú ó, châ 76% kơxô̆ kuăn pơlê ki tâ pơreăng tung pơlê pơla.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định