Tăng ngăn hâi: 4/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 3/8, pôa Tô Lâm, Ngế xiâm pơkuâ Kŏng an hiăng ai roh tơpui tơno mơ’no tơdrêng tung um tơvi ƀă pôa Samdech Krolahom Sar Kheng, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn kong têa – Ngế xiâm pơkuâ kan sát kong têa Kul. Pôa Tô Lâm tối rơdêi, mơhé tơdroăng lâp plâi tơnêi ƀă kơpong ôh tá tơniăn, ƀă ôh tá ‘nâi tối hdrối, rơtế amê cho roh ôh tá tơniăn pơreăng kân COVID 19, laga tơrŭm cheăng pơla Việt Nam ƀă Kul châ khu râ kăn pơkuâ péa tơnêi têa nhuô̆m khât.

 


 

 

Pôa Tô Lâm, Ngế xiâm pơkuâ Kŏng an tơpui tơno ƀă Ngế xiâm pơkuâ kan sát kong têa Kul

 

Mâu tơdroăng kơ-êng, tơpui tối tơdroăng ing tơpui kâ châ pơtối rak; tơrŭm gak kring – cheăng lêng pơla péa tơnêi têa châ thăm pêi kơtăng. ‘Na troăng tơrŭm cheăng tung la ngiâ, pôa Tô Lâm ƀă pôa Samdech Krolahom Sar Kheng mơnhên péa pâ thăm tơrŭm cheăng ‘’tơnêi têa ki achê dêi pó lĕm tro, tơrŭm tiô khôi vâi krâ nah, tơrŭm tŭm têk, krá tơniăn ton xŏn’’, thăm tŏng kum dêi pó tung mâu hneăng hôp lâp plâi tơnêi ƀă kơpong ASEAN.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định